Vilka är vi?

CROSS ADVOKATER är ett samarbete mellan flera advokatbyråer i kontorsgemenskap. Verksamheten bedrivs i respektive advokatbolag. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg.

Vi är en modern advokatbyrå som erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning inom skilda rättsområden, med fokus på affärsjuridik, brottmål, arbetsrätt och familjerätt. Vi biträder allt ifrån privatpersoner till svenska och internationella företag.

Våra advokater har bred erfarenhet inom skilda rättsområden. I normalfallet innebär det för dig som klient att vi kan agera som en fullservicebyrå och erbjuda biträde för alla dina eller ditt företags angelägenheter.

Bland våra klienter finns förutom privatpersoner och företag även näringslivsorganisationer (arbetsmarknadsparter). Vi verkar ofta som husadvokater för våra klienter och fungerar som juridisk resurs och beslutstöd.

Övrigt

Inledande rådgivning

Att ta kontakt med en advokat är ett första steg för att få hjälp med ett problem eller svar på en frågeställning. Några av våra advokater erbjuder fri inledande rådgivning i mån av tid. Kontakta oss för mer information om detta.

Fokus

Vi arbetar nära våra klienter och agerar i många fall som husadvokater. För dig som klient innebär det att vi i de flesta fall kan ha ett helthetsåtagande för dig eller ditt företag.

Kostnader

Våra arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed och fastställs vanligtvis utifrån en mängd faktorer, som exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker, tidspress och uppnått resultat.