Alexis J:son Wahlström

Advokat

Verksamhetsområden

Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
IT & telekommunikation
Tvistlösning

Kontaktuppgifter

Växel: 08-411 33 45
Direkt: 0708-12 51 81
E-mail: alexis.wahlstrom@crossadvokater.se

Erfarenhet

Jur kand: 2009, Stockholms universitet
1999-2009 Egen verksamhet
2009- Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg AB

Övrigt

Ledamot av Sveriges advokatsamfund

CROSS ADVOKATER

MEDARBETARE