• EN HELT VANLIG ADVOKATBYRÅ

    FAST MODERN

AVi är en modern advokatbyrå som erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning inom skilda rättsområden, med fokus på affärsjuridik, arbetsrätt, brottmål, immaterialrätt, familjerätt och tvistlösning. Vi biträder allt från privatpersoner till svenska och internationella företag.

B

Bland våra klienter finns förutom privatpersoner och företag även näringslivsorganisationer (arbetsmarknadsparter). Vi verkar ofta som husadvokater för våra klienter och fungerar som en juridisk resurs och beslutstöd.

C

CROSS ADVOKATER är ett samarbete mellan flera advokatbyråer i kontorsgemenskap. Verksamheten bedrivs i respektive advokatbolag. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg.

Medarbetare

Per Arnstedt
Per Arnstedt
Ulf Holmberg
Ulf Holmberg
Göran Smedberg
Göran Smedberg
Fredrik Liljeblad
Fredrik Liljeblad
Alexis Wahlström
Alexis J:son Wahlström
Patrik Westerlund
Patrik Westerlund
Thomas Wiberg
Thomas Wiberg
Anna Öster
Anna Öster
Izabel Arnstedt
Izabel Arnstedt
Felix Arnstedt
Erika Wallertz
Nina Ljung
Nina Lannsjö

Utbildningar

Våra medarbetare är flitigt anlitade som kurs- och föredragshållare inom rättsområden som arbetsrätt, marknadsrätt, fastighetsrätt och associationsrätt. Vi håller kontinuerligt utbildningar hos en rad utbildningsinstitut och organisationer som Stockholms Universitet, Södertörns Högskola, Företagsuniversitetet, IHM och Påhlmans handelsinstitut. Om ni är intresserade av att någon av våra medarbetare ska komma och hålla en utbildning hos er är ni välkomna att höra av er till utbildningssamordnare Nina Ljung på 08-411 33 45.