MEDARBETARE

CROSS ADVOKATER

Isabelle Lundstedt
BITRÄDANDE JURIST

Offentligt biträde / Målsägandebiträde
Ombud & offentligt biträde utlänningsrätt
Socialrätt och skolrätt
Affärsjuridik
Tvistlösning
08-411 33 45
isabelle.lundstedt@crossadvokater.se
CV
David Lindgren
Advokat i kontorssamarbete

Affärsjuridik
Arvs- och familjerätt
Brottmål
Fastighets- och entreprenadrätt
IT-rätt / Tvistlösning        
08-411 33 45
david.lindgren@crossadvokater.se
CV
Sinnika Tiri Litby
Advokat i kontorsgemenskap

Arvs- och familjerätt
Bodelning  
Brottmål
Underhållsbidrag
Tvistlösning        
08-411 33 45
sinikka@litby.org
CV