MEDARBETARE

CROSS ADVOKATER

Isabelle Lundstedt
BITRÄDANDE JURIST

Offentligt biträde / Målsägandebiträde
Ombud & offentligt biträde utlänningsrätt
Socialrätt och skolrätt
Affärsjuridik
Tvistlösning
08-411 33 45
isabelle.lundstedt@crossadvokater.se
CV