Sebastian Földes

Jur kand

Verksamhetsområden

Affärsjurdik
Arbetsrätt
Arvs- och familjerätt
Skadeståndsrätt
Tvistlösning

Kontaktuppgifter

Växel: 08-411 33 45
Direkt: 0721-81 99 88
E-mail: sebastian.foldes@crossadvokater.se

Erfarenhet

Jur.kand 2003, Stockholms universitet
2003-2019 ProSpecs, Affärs- & Familjejuristen
2004-2005 Powerwave Technologies Sweden AB
2006-2007 Academic Resource
2007-2016 Intrum Justitia Sverige AB
2015-2016 Styrelseledamot - Arbetstagarrepresentant i styrelsen för Intrum Justitia AB
2016-2019 Securitas Sverige AB
2019- Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg AB

Övrigt

Invald i styret för Professionsföreningen för jurister

CROSS ADVOKATER

MEDARBETARE