ADVOKATBYRÅ
I MODERN TAPPNING

CROSS ADVOKATER

TRADITIONELLT MEN MODERNT

CROSS ADVOKATER

Kvalificerad rådgivning

OM OSS

Vilka är CROSS ADVOKATER?

CROSS ADVOKATER är en modern advokatbyrå som erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning inom skilda rättsområden, med fokus på affärsjuridik, arbetsrätt, IT & telekommunikation, företagsöverlåtelser och tvistlösning. Vi biträder allt ifrån privatpersoner till svenska och internationella företag. CROSS ADVOKATER är ett samarbete mellan flera advokatbyråer som verkar under gemensamt varumärke. Verksamheten bedrivs i respektive advokatbolag. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg.

KOMPETENS

VERKSAMHET OCH HELHETSSYN

Våra advokater har bred erfarenhet inom skilda rättsområden. I normalfallet innebär det för dig som klient att vi kan agera som en fullservicebyrå och erbjuda biträde för alla dina eller ditt företags angelägenheter. Vi arbetar konsekvens- och lösningsinriktat och kan därigenom hjälpa dig som klient att uppnå bättre affärsnytta. Bland våra klienter finns förutom företag även näringslivsorganisationer (arbetsmarknadsparter) och privatpersoner. Vi verkar ofta som husadvokater för våra klienter och fungerar som juridisk resurs och beslutstöd.

Utbildningar

ANLITA OSS FÖR KOMPETENSUTVECKLING

Flera av medarbetarna verksamma under CROSS ADVOKATER är flitigt anlitade som kurs- och föredragshållare inom områden som arbetsrätt, affärsjuridik, associationsrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, och entreprenadrätt. Vi undervisar kontinuerligt vid en rad utbildningsinstitut som Stockholms universitet, Södertörns högskola, Företagsuniversitetet, IHM och Påhlmans handelsinstitut. Om ni är intresserade av att någon av våra medarbetare ska komma och hålla en utbildning hos er är ni välkomna att höra av er till vår utbildningssamordnare genom att kontakta reception på telefon 08-411 33 45 eller info@crossadvokater.se. På www.frökenjuridik.se kan Du läsa mer om advokaten Anna Öster.

KOSTNADER

PRINCIPER FÖR DEBITERING

Våra arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed och fastställs vanligtvis utifrån en mängd faktorer, som exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker, tidspress och uppnått resultat.

CROSS ADVOKATER

MEDARBETARE