Sebastian Földes

ADVOKAT

Verksamhetsområden

Affärsjurdik
Arbetsrätt
Associationssrätt
Arvs- och familjerätt
Entreprenadrätt
Fastighetsrätt
Konsulträtt
Skadeståndsrätt
Tvistlösning

Kontaktuppgifter

Växel: 08-411 33 45
Direkt: 0721-81 99 88
E-mail: sebastian.foldes@crossadvokater.se

Erfarenhet

Jur.kand 2003, Stockholms universitet
2003-2019 ProSpecs, Affärs- & Familjejuristen
2004-2005 Powerwave Technologies Sweden AB
2006-2007 Academic Resource
2007-2016 Intrum Justitia Sverige AB
2015-2016 Styrelseledamot - Arbetstagarrepr. i styrelsen för Intrum Justitia AB
2016-2019 Securitas Sverige AB
2019-2022 Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg AB
2022-         Cross Advokater HB

Övrigt

Ledamot av Sveriges advokatsamfund
2018-2021 Invald i styret för Professionsföreningen för jurister
2022- Invald medlem i Advokatdelegatationen

CROSS ADVOKATER

MEDARBETARE