Patrik Westerlund

Advokat

Verksamhetsområden

Affärsjuridik
Arbetsrätt
Bolagsrätt
Brottmål
Entreprenadrätt
Tvistlösning

Kontaktuppgifter

Växel Stockholm: 08-411 33 45
Växel Göteborg: 031-15 50 20
Mobil: 070-458 07 06 E-mail: patrik.westerlund@crossadvokater.se

Erfarenhet

Jur.kand: 2001, Stockholms Universitet
Fil. kand psykologi: 2017, Göteborgs Universitet
2001 - 2006 Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg
2007 – 2011 Advokataktiebolaget Nordic Law
2012 – 2013 Advokatfirman Prohibera AB
2013-           Cross Advokater HB

Övrigt

Ledamot av Sveriges advokatsamfund

CROSS ADVOKATER

MEDARBETARE